Marketing

Hệ thống Internet Marketing hiệu quả nhất – Success Oceans
Trong video này, Hoàng Bá Tầu chia sẻ về hệ thống Internet Marketing hiệu quả nhất – chiến lược CLO – Tối đa giá trị vòng đời khách hàng giúp bạn xây dựng nên một hệ thống hiệu quả, bài bản và có thể mở rộng. Tối ưu chi phí quảng cáo Facebook, tôi ưu chi phí quảng cáo Google Adwords.
*****
Success Oceans thường xuyên chia sẻ những bài viết chuyên sâu về Marketing Online tại địa chỉ: Và đây là bài viết 20.000 từ nổi tiếng của chúng tôi, nó hướng dẫn bạn từng bước để hiểu và triển khai hệ thống Marketing Online để tối đa giá trị vòng đời khách hàng. Bấm đây để đọc thêm:

Nguồn: https://kahunacommunications.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kahunacommunications.com/marketing/

Marketing
Tháp nhu cầu Maslow trong Marketing là gì? Cách ứng dụng thực tế – Chiến lược Marketing hiệu quả
Marketing
Một số kiến thức cơ bản về Internet Marketing
Marketing
Khóa học xây dựng Hệ thống Marketing Online (Buổi 1)
There are currently no comments.